Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Data publikacji: 18 maj 2021
 

Termin składania ofert: 01 czerwiec 2021.

Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 07 czerwca 2021 roku. W związku z wydłużeniem terminu składania ofert zmianie uległy zapytanie ofertowe oraz wzór umowy.


W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„Czy możecie Państwo poinformować czy organizacje zarejestrowane na Ukrainie kwalifikują się do udziału w tym postępowaniu?”

Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Tak, organizacje zarejestrowane na Ukrainie są uprawnione do uczestniczenia w tym postępowaniu.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 02.06.2021:
W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:
„Uprzejmie proszę o informację odnośnie części D:

  • czy jesteście Państwo w stanie wskazać portale, na których mają ukazać się artykuły sponsorowane
  • czy jest możliwość zapoznania się z treścią artykułu sponsorowanego – głownie chodzi o jego długość, liczbę dołączonych zdjęć / logotypów oraz linków zewnętrznych”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Zamawiający planuje skorzystać z następujących serwisów:
tyzhden.ua
voxukraine.org
lb.ua
hromadske.ua
liga.net
unian.net
minfin.com.ua
rbc.ua
euractiv.com
Ostateczna lista zostanie ustalona z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.

Specyfikacja materiałów: objętość 700-1000 słów, teksty zawierające 2 logo (Przedstawicielstwa UE w Kijowie i projektu), 1-3 zdjęcia, linki na stronę projektu oraz na strony beneficjentów.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 07.06.2021:
W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:
„W odniesieniu do ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego na usługi informacyjno-promocyjne w ramach projektu UE Capacity Building for Integration and Reform będziemy wdzięczni za wyjaśnienie poniższych pytań:

  • czy wymieniony projekt przeszedł oficjalną rejestrację na Ukrainie (zgodnie z wymogami krajowej legislacji) jako projekt pomocy technicznej?
  • czy mogą Państwo doprecyzować następujące stwierdzenie (biorąc pod uwagę, że jest to projekt europejski i krajowy) wskazane w opublikowanym oficjalnym komunikacie: „W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej VAT 23% Zamawiający odprowadzi na rachunek właściwego polskiego Urzędu Skarbowego”.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na fakt, że Komisja Europejska i Rząd Ukrainy uzgodniły w Umowie Ramowej z dnia 12.12.2006 r. (ratyfikowanej Ustawą Ukrainy nr 360-VI z dnia 03.09.2008 r.) zezwolenie na pełne zwolnienie. W art. 3 określono, że „Działania finansowane w całości lub częściowo przez Wspólnotę nie podlegają podatkom i cłom ani żadnym innym opłatom o skutku równoważnym”.

Na Ukrainie jedynie zarejestrowane kontrakty mogą podlegać zwolnieniu z podatków i ceł. Procedura rejestracji została opisana w Uchwale Rady Ministrów nr 153 z dnia 15 lutego 2002 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie ww. zwolnień.
W związku z powyższym wydaje się, że nie jest zasadne narzucanie ukraińskiej organizacji podwójnego płacenia podatków: raz na Ukrainie, a potem w Polsce.”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Projekt nie jest jeszcze zarejestrowany. Procedura rejestracji jest w trakcie przeprowadzania.

KOMUNIKAT
Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, unieważnia postępowanie na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych, ponieważ wszystkie oferty złożone przez Wykonawców przewyższają kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.