Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 14 września 2021

Termin składania ofert: 29 września 2021

KOMUNIKAT Z DNIA 27.09.2021

Kolegium Europejskie w Natolinie postanowiło wydłużyć termin składania ofert do dnia 08 października 2021 roku. W związku z wydłużeniem terminu składania ofert odpowiedniej zmianie uległy zapytanie ofertowe, druk ofertowy oraz wzór umowy.

KOMUNIKAT Z DNIA 13.10.2021

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, unieważnia postępowanie na usługę przygotowania i realizacji w sposób kompleksowy działań informacyjno-promocyjnych, ponieważ nie otrzymał co najmniej dwóch ważnych ofert.

Zapytanie Ofertowe SOPZ Umowa Druk Ofertowy