Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 20 października 2021

Termin składania ofert: 03 listopada 2021.

KOMUNIKAT Z DNIA 29.11.2021

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, wyłonił Wykonawcę dostawy macierzy dyskowej na potrzeby projektu pn. „Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme” (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wyłonionym Wykonawcą jest podmiot o nazwie „Trecom Spółka Akcyjna” sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Czyżewska 10.

Zamawiający skontaktuje się w odrębnej korespondencji z Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 03.11.2021:

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„Jednak z uwagi na ogromne problemy z globalną dostępnością półprzewodników, zmuszony jestem spytać, czy zgodzilibyście się Państwo na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 150 dni. Kontaktowałem się z producentem rozwiązania, które chcielibyśmy Państwu zaproponować i uzyskałem informację, że na chwilę obecną termin dostawy będzie raczej dłuższy niż 100 dni. Nie chcielibyśmy zostać obarczeni karami umownymi z tytułu opóźnień, za które nie ponosimy odpowiedzialności.”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Zamawiający może odpowiednio wydłużyć termin realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, oświadczenie producenta lub dostawcy macierzy o opóźnieniach w dostawach ze wskazaniem długości tych opóźnień.
  2. W związku ze złożonością kwestii zadanego pytania i przedłużającym się czasem udzielenia odpowiedzi na nie, Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 05.11.2021 r.
Zapytanie Ofertowe SOPZ
Umowa
Druk Ofertowy

.