Zaproszenie do składania ofert – zakup biletów lotniczych

Kolegium Europejskie z siedzibą w Warszawie, 02-797, przy ul. Nowoursynowskiej 84, uprzejmie zaprasza do przysyłania ofert na zapewnienie świadczenia usług dla potrzeby Kolegium Europejskiego na okres 2 lat z możliwością przedłużenia do 3 lat w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe, przewozy autobusowe, sprzedaż miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: dorota.wronkowska@coleurope.eu w celu pobrania zapytania ofertowego.

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego zapytania kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną – ewentualne pytania proszę kierować na adres emailowy: dorota.wronkowska@coleurope.eu.

Na Państwa ofertę przesłaną pocztą elektroniczną na adres: dorota.wronkowska@coleurope.eu będziemy oczekiwać do godz. 15.00 dnia 09.12.2021 r.

.