Zaproszenie do składania ofert – zakup biletów lotniczych

Aktualizacja 16.12.2021

Kolegium Europejskie informuje, że zakończone zostało postępowanie dot. wyboru oferty na zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Kolegium Europejskiego w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, przewozy kolejowe, przewozy autobusowe, sprzedaż miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia.

********************

25.11.2021

Kolegium Europejskie z
siedzibą w Warszawie, 02-797, przy ul. Nowoursynowskiej 84, uprzejmie zaprasza
do przysyłania ofert na zapewnienie świadczenia usług dla potrzeby Kolegium
Europejskiego na okres 2 lat z możliwością przedłużenia do 3 lat w zakresie
sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze,
przewozy kolejowe, przewozy autobusowe, sprzedaż miejsc noclegowych oraz
ubezpieczenia.

Osoby
zainteresowane
prosimy o kontakt na adres: dorota.wronkowska@coleurope.eu w celu
pobrania zapytania ofertowego.

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego zapytania
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną –
ewentualne pytania proszę kierować na adres emailowy:
dorota.wronkowska@coleurope.eu
.

Na Państwa ofertę przesłaną pocztą elektroniczną
na adres: dorota.wronkowska@coleurope.eu
będziemy oczekiwać do godz. 15.00 dnia
09.12.2021 r.

.