Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej na potrzeby projektu Capacity Building for Integration and Reform – enhancing the administrative capacity of Ukrainian civil service for European integration through a comprehensive educational programme (abbr. Natolin4Capacity Building) finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Data publikacji: 28 lipca 2021

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2021.

Zapytanie Ofertowe SOPZ
Umowa Druk Ofertowy

.

KOMUNIKAT Z DNIA 15.10.2021

Zamawiający, Kolegium Europejskie w Natolinie, unieważnia postępowanie na dostawę macierzy dyskowej, z powodu wadliwie przeprowadzonej procedury.

WYJAŚNIENIA Z DNIA 02.08.2021:

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści zaproszenia do składania ofert następującej treści:

„- w poniższym mailu termin składania ofert jest zaznaczony na 28 Sierpnia, natomiast w linku podany jest termin 18 sierpnia. Pytanie, który z tych terminów jest prawidłowy

– czy już Państwo testowaliście macierze jakiegoś konkretnego producenta lub tez macie jakiekolwiek preferencje w tym temacie?”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Prawidłowym terminem składania ofert jest 18 sierpnia 2021 r.
  2. Testowana była macierz HPE MSA 2060. Nie oznacza to, że ta konkretna macierz jest jedyną dopuszczoną przez Zamawiającego. Wykonawcy mogą zaoferować macierz innego typu oraz innego producenta.