Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę drukarko-kopiarek

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dzierżawę 7 szt. drukarko-kopiarek wraz z systemem zarządzania.

Termin składania ofert: 07.02.2024 godz. 12:00