Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych (komputery przenośne)

Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerowych (komputery przenośne) na potrzeby projektu EU4YOUTH – Phase III Youth Employment, and Entrepreneurship programme Scholarship Scheme for Eastern Partners at the College of Europe in Natolin („EU4Youth-Natolin4EaP”), finansowanego przez Unię Europejską oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2024